Trainee

Junior

Mid

Senior

Expert

Brief job description

Jako Big Data Administrator będziesz miała/miał realny wpływ na projekt oraz pracę w zespole tworzącym infrastrukturę Big Data w wybranych przez siebie technologiach w firmie przetwarzającej dane z całej Europy.

"Naszym celem jest obecność w każdym kraju UE", CEO

Must have

Nice to have

Work methodology

Agile management
Scrum
Issue tracking tool
Jira
Knowledge repository
GitLab
Version control system
GIT

Your daily tasks on the job

1 administrowanie, monitoring oraz wsparcie rozwoju platformy analitycznej

2 wprowadzanie nowych technik pracy z danymi (m. in. data streaming, real-time processing, kontenery)

3 administrowanie, kopie bezpieczeństwa, zabezpieczenie klastrów serwerów Linux w chmurze

4 zespołowe podejmowanie decyzji dotyczących architektury budowanych rozwiązań

Equipment supplied

Operating System
Computer
Notebook
Monitors
Four

Specs

Start
ASAP
Contract duration
Permanent contract
Paid holiday
Yes
Part time work
No
Remote possible
Fully remote
Flexible hours
Yes
Travel involved
No
Freedom to choose tools
Yes

Perks in the office

Free coffee
Modern office
Startup atmosphere
No dress code
Free fresh fruits
Free tea

Benefits

Sport subscription
Private healthcare
Flat structure
Lunch card
Small teams

miccheck_circle Online recruitment

10000 - 15000 PLN

gross (employment contract) per month

Possible job locations:
  • home Remote
  • Warszawa